Thương hiệu của chúng tôi

VMD® Livestock pharma

We cure, we care

VMD®  Livestock Pharma là thương hiệu quốc tế về dược phẩm và sản phẩm sức khỏe cho động vật. Với hơn 180 sản phẩm, chúng tôi cung cấp các  cần thiết để giúp nông dân chăm sóc động vật hàng ngày trong ngành chăn nuôi thâm canh.

Chúng tôi chữa bệnh,
chúng tôi quan tâm, một khái niệm có liên quan rất chặt chẽ đến DNA Inovet

Bạn sẽ tìm thấy bản chất của ý tưởng này trong tất cả các sản phẩm dược phẩm® chăn nuôi VMD. Nông dân và bác sĩ thú y làm việc hàng ngày để đảm bảo đàn vật nuôi được khoẻ mạnh. Thương hiệu VMD® Livestock Pharma của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được phát triển đặc biệt để cung cấp cho họ một giải pháp đáng tin cậy.

Biết rõ thứ bạn ăn.
Thịt được sản xuát và kiểm soát công nghiệp đang biến thành quyền con người chứ không phải là một đặc quyền

Với dân số ngày càng tăng và tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng cao, ngành chăn nuôi chuyên sâu ngày càng trở nên quan trọng. Điều này dẫn đến nhu cầu liên tục được đẩy cao hơn đối với thuốc thú y. Thông qua các mối quan hệ lâu dài với các đối tác độc quyền của mình, chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm, chuyên môn và kiến thức của chúng tôi có thể tiếp cận mọi ngóc ngách, và từ đó cung cấp Chất lượng Châu Âu – Toàn cầu.

Biové®  Laboratoires

Healthy ever after

Động vật khỏe mạnh, con người hạnh phúc

Chúng tôi tin rằng động vật khỏe mạnh làm cho những người hạnh phúc. Với hơn 40 sản phẩm trong dòng Biové®  Laboratoires, chúng tôi giúp những người yêu động vật trong việc chăm sóc hàng ngày của những người bạn lắm lông của họ. Những sản phẩm này cải thiện sức khỏe, phúc lợi và chất lượng cuộc sống của thành viên độc đáo trong gia đình bạn.

Dành cho người bạn lớn nhất của bạn

Từ chim chóc đến mèo, từ ong đến chim bồ câu và từ chó đến ngựa, dòng sản phẩm Biové® Laboratoires của chúng tôi chăm sóc người bạn lớn nhất của bạn. Tất cả các loài đều khác nhau. Chúng tôi tin rằng tất cả họ đều xứng đáng có một cách tiếp cận cá nhân. Cácsản phẩm Biové®  Laboratoires của chúng tôi được sản xuất tại châu Âu và phân phối trên toàn thế giới.
Inovet_building_Belgium_paralax

Liên lạc
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ

Đặt lịch hẹn và trao đổi
Thương hiệu của chúng tôi

VMD® Livestock pharma

We cure, we care

VMD®  Livestock Pharma là thương hiệu quốc tế về dược phẩm và sản phẩm sức khỏe cho động vật. Với hơn 180 sản phẩm, chúng tôi cung cấp các  cần thiết để giúp nông dân chăm sóc động vật hàng ngày trong ngành chăn nuôi thâm canh.

Chúng tôi chữa bệnh,
chúng tôi quan tâm, một khái niệm có liên quan rất chặt chẽ đến DNA Inovet

Bạn sẽ tìm thấy bản chất của ý tưởng này trong tất cả các sản phẩm dược phẩm® chăn nuôi VMD. Nông dân và bác sĩ thú y làm việc hàng ngày để đảm bảo đàn vật nuôi được khoẻ mạnh. Thương hiệu VMD® Livestock Pharma của chúng tôi bao gồm các sản phẩm được phát triển đặc biệt để cung cấp cho họ một giải pháp đáng tin cậy.

Biết rõ thứ bạn ăn.
Thịt được sản xuát và kiểm soát công nghiệp đang biến thành quyền con người chứ không phải là một đặc quyền

Với dân số ngày càng tăng và tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng cao, ngành chăn nuôi chuyên sâu ngày càng trở nên quan trọng. Điều này dẫn đến nhu cầu liên tục được đẩy cao hơn đối với thuốc thú y. Thông qua các mối quan hệ lâu dài với các đối tác độc quyền của mình, chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm, chuyên môn và kiến thức của chúng tôi có thể tiếp cận mọi ngóc ngách, và từ đó cung cấp Chất lượng Châu Âu – Toàn cầu.

Biové®  Laboratoires

Healthy ever after

Động vật khỏe mạnh, con người hạnh phúc

Chúng tôi tin rằng động vật khỏe mạnh làm cho những người hạnh phúc. Với hơn 40 sản phẩm trong dòng Biové®  Laboratoires, chúng tôi giúp những người yêu động vật trong việc chăm sóc hàng ngày của những người bạn lắm lông của họ. Những sản phẩm này cải thiện sức khỏe, phúc lợi và chất lượng cuộc sống của thành viên độc đáo trong gia đình bạn.

Dành cho người bạn lớn nhất của bạn

Từ chim chóc đến mèo, từ ong đến chim bồ câu và từ chó đến ngựa, dòng sản phẩm Biové® Laboratoires của chúng tôi chăm sóc người bạn lớn nhất của bạn. Tất cả các loài đều khác nhau. Chúng tôi tin rằng tất cả họ đều xứng đáng có một cách tiếp cận cá nhân. Cácsản phẩm Biové®  Laboratoires của chúng tôi được sản xuất tại châu Âu và phân phối trên toàn thế giới.
Inovet_building_Belgium_paralax

Liên lạc
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ

Đặt lịch hẹn và trao đổi