labo_inovet_france
An toàn thực phẩm bắt đầu từ phòng thí nghiệm của chúng tôi

Các sản phẩm chúng tôi cung cấp là các sản phẩm thú y chất lượng cao, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định của GMP

Cơ sở sản xuất Inovet được đặt tại Arques, Pháp. Cơ sở có bốn đơn vị sản xuất dược phẩm: dung dịch tiêm và hỗn dịch, bột uống, chất lỏng uống và các sản phẩm chống ký sinh trùng (bột, dung dịch và vòng cổ). Đơn vị thứ năm được dành riêng để sản xuất thức ăn bổ sung. Ngoài việc sản xuất các nhãn hiệu riêng của tập đoàn, Inovet còn cung cấp các dịch vụ sản xuất thu phí rộng rãi.
Sản xuất
Inovet_manufacturing_product development

Phát triển sản phẩm

Xây dựng công thức các sản phẩm thuốc thú y an toàn, hiệu quả và chất lượng: lựa chọn dạng bào chế, tá dược thích hợp và hệ thống đóng thùng.
inovet_manufacturing_analytical

Phát triển phân tích và xác nhận phương pháp

Phát triển các phương pháp phân tích để chứng minh tính ổn định của sản phẩm và xác nhận các phương pháp này: tính đặc hiệu, độ tuyến tính, độ chính xác và tính mạnh mẽ.
inovet_manufacturing_process development

Phát triển quy trình

Phát triển và tối ưu hóa quy trình: từ quy mô phòng thí nghiệm và thí điểm đến quy mô sản xuất theo lô.
inovet_manufacturing_process validation

Xác nhận quá trình

Thể hiện khả năng sản xuất một cách nhất quán cho ra thành phẩm đạt chất lượng yêu cầu.
Inovet_manufacturing_routine manufacturing

Sản xuất thường xuyên

Phí sản xuất các sản phẩm thuốc thú y: thuốc tiêm
(ví dụ: dung dịch tiêm), chất lỏng uống,
bột uống, thức ăn bổ sung và vòng cổ.
Inovet_manufacturing_regulatory support

Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ theo pháp lý trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm: phê duyệt trước (nghiên cứu xác nhận, nghiên cứu độ ổn định, v.v.) cũng như sau phê duyệt (chuẩn bị Đánh giá chất lượng sản phẩm và tài liệu cần thiết cho các biến thể).
Inovet_manufacturing_stability studies

Nghiên cứu độ ổn định

Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu về độ ổn định để thiết lập thời hạn sử dụng và thời hạn sử dụng của sản phẩm, cũng như duy trì một chương trình ổn định liên tục đầy đủ.
Inovet_building_Belgium_paralax

Liên lạc
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ

Đặt lịch hẹn và trao đổi
labo_inovet_france
An toàn thực phẩm bắt đầu từ phòng thí nghiệm của chúng tôi

Các sản phẩm chúng tôi cung cấp là các sản phẩm thú y chất lượng cao, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định của GMP

Cơ sở sản xuất Inovet được đặt tại Arques, Pháp. Cơ sở có bốn đơn vị sản xuất dược phẩm: dung dịch tiêm và hỗn dịch, bột uống, chất lỏng uống và các sản phẩm chống ký sinh trùng (bột, dung dịch và vòng cổ). Đơn vị thứ năm được dành riêng để sản xuất thức ăn bổ sung. Ngoài việc sản xuất các nhãn hiệu riêng của tập đoàn, Inovet còn cung cấp các dịch vụ sản xuất thu phí rộng rãi.
Sản xuất
Inovet_manufacturing_product development

Phát triển sản phẩm

Xây dựng công thức các sản phẩm thuốc thú y an toàn, hiệu quả và chất lượng: lựa chọn dạng bào chế, tá dược thích hợp và hệ thống đóng thùng.
inovet_manufacturing_analytical

Phát triển phân tích và xác nhận phương pháp

Phát triển các phương pháp phân tích để chứng minh tính ổn định của sản phẩm và xác nhận các phương pháp này: tính đặc hiệu, độ tuyến tính, độ chính xác và tính mạnh mẽ.
inovet_manufacturing_process development

Phát triển quy trình

Phát triển và tối ưu hóa quy trình: từ quy mô phòng thí nghiệm và thí điểm đến quy mô sản xuất theo lô.
inovet_manufacturing_process validation

Xác nhận quá trình

Thể hiện khả năng sản xuất một cách nhất quán cho ra thành phẩm đạt chất lượng yêu cầu.
Inovet_manufacturing_routine manufacturing

Sản xuất thường xuyên

Phí sản xuất các sản phẩm thuốc thú y: thuốc tiêm
(ví dụ: dung dịch tiêm), chất lỏng uống,
bột uống, thức ăn bổ sung và vòng cổ.
Inovet_manufacturing_regulatory support

Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ theo pháp lý trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm: phê duyệt trước (nghiên cứu xác nhận, nghiên cứu độ ổn định, v.v.) cũng như sau phê duyệt (chuẩn bị Đánh giá chất lượng sản phẩm và tài liệu cần thiết cho các biến thể).
Inovet_manufacturing_stability studies

Nghiên cứu độ ổn định

Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu về độ ổn định để thiết lập thời hạn sử dụng và thời hạn sử dụng của sản phẩm, cũng như duy trì một chương trình ổn định liên tục đầy đủ.
Inovet_building_Belgium_paralax

Liên lạc
Chúng tôi rất vui khi được giúp đỡ

Đặt lịch hẹn và trao đổi